Home >> Topic >> "Beauty of rust" | what do you have in your toolkit?

"Beauty of rust" | what do you have in your toolkit?

"Beautyofrust"|whatdoyouhaveinyourtoolkit?

HVAD HAR DU I TASKEN?Mit navn er Alberto Ghizzi Panizza,en italiensk fotograf,og i dag er vi i Sverigefor at tage nogle makrobilleder,og det har jeg i udstyrstasken.I dag tog jeg masser af udstyr med.Jeg prøvede at få mest muligtmed i tasken.Jeg har også to kameraer med,fordi jeg skal vælgeden rigtige dybdeskarphed.Så et fuldformatkamerasom D810, min favorit,og et APS-kamera som D500med mere dybdeskarphed.Jeg medbringer altidmine makro-objektiver.Vi har fire makro-objektiver,40 mm,60 mm, 85 mm og 105 mm.Foruden makro-objektivernehar jeg to andre objektiver med,28-300 mm og 20 mm f/1,8fordi jeg vil være klartil at optage alle slags billeder.Nikon R1C1 er den bedstemakroflash du kan få.Den har trådløs kommunikationmed TTL-funktion.Og LED-panel.

Jeg kan nemt monteredette panel på mine objektiverfordi der er en adapter, der passerhurtigt på mine makro-objektiver.Telekonverteren TC-20E IIIfordi den passer rigtig godtpå 105 mm-makro-objektivet,og med denne adapter kan du opnå etgengivelsesforhold op til 2-til-1.Når jeg laver makrofotografering,medbringer jeg altiden udløser med kabel, Nikon MC-30A.Det er den bedste måde tilat undgå vibrationer på billederne.Jeg medbringer altidto makroskinner.Når du skal bruge fokusstabling,er det den eneste måde til at ændrefokuspunktet på dit motivuden at bevægefokusringen på objektivetfordi det ændrerforstørrelsesgraden.

To stativer, ét til kameraetog ét til, når jeg bruger klemmer.De er meget praktiske,når du laver makrofordi det er som en ekstra armat stabilisere motivet med.Jeg elsker at optage billederaf naturlige dugdråber,men tit kan jeg ikke finde dem.Så jeg tager en sprøjte medtil at lave nogle små dråberpå mit motiv.Det er altså min udstyrstaske.At kombinere det rigtige objektivmed det rigtige kameraer det vigtigste,når man laver makrofotografering.

Sources of article:
https://www.youtube.com/watch?v=DEuIuGjyW7E